1. แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

             คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ฐานการเลี้ยงไก่

 

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

                                                                                      สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล  สพม.16



          2.แหล่งเรียนรู่้อุทยานธรณีวิทยา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์



 





กิจกรรมโรงเรียนอุทยานธรณีศูนย์การเรียนรู้ธรณีวิทยา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ .......คลิกศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม