รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

บัญชีทะเบียนคุม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rMOT5V0-un6YeREaQ58VVOLsFRorMjCB/edit#gid=1463506296

สำเนาของ-ทะเบียนคุมเงินปีงบประมาณ2565

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Sf9m3Tqn-_p8UMtV5nxEb3wUKpQjpNp/edit#gid=277603889