เช้าวันที่26ธันวาคม พ.ศ.2562คณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563 ค.ศ.2020

 

  

 

 

กิจกรรมการแสดง จับของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน