1.มีอาคารเรียน 3 หลัง  อาคารฝึกงาน3 หลัง หอพักนักเรียน 1 หลัง  บ้านพักครู17หลัง  อาคารชั่วคราว2หลัง(ใช้เป็นโรงอาหาร)  หอประชุม 1หลัง อาคารละหมาด 1หลัง

2.มีโรงจอดรถจักรยานยนต์ 1หลัง  โรงจอดรถยนต์1หลัง

3.มีสนามฟุตบอล 1 สนาม      สนามฟุตซอล 1 สนาม

4.มีสระน้ำ 2  สระ

5.